ลักษณะดีของ ไก่ชนไทยสามัคคี|th

ลักษณะดีของ ไก่ชนไทยสามัคคี
[ 06-12-2015 ]
ลักษณะดีของ ไก่ชนไทยสามัคคี
ไก่ชนไทยสามัคคี ที่มีลักษณะดีๆนั้น สามารถดูได้จากรูปลักษณ์แข้ง โดยในความเชื่อของคนไทยโบราณเชื่อว่า ไก่ตีที่ดีจะต้องมีแข้งกลมเรียวและเล็ก เพราะลักษณะแข้งที่เรียวเล็กจะเข้าตีคู่ต่อสู้ได้หนัก เจ็บ ถือเป็น ไก่ชนไทยสามัคคี ที่มีเด็ดตรงแข้งแรงๆ หนักๆ นี่เอง ดังนั้นตำราไก่ชนไทยจึงได้เขียนลักษณะแข้งของไก่ชนในลักษณะต่างๆ เอาไว้เพื่อให้ผู้เลี้ยงทั้งไก่ชนไทยและไก่ชนไทยสามัคคี ได้เรียนรู้ โดยลักษณะแข้งไก่ต่างๆ เอาไว้ 5 ลักษณะ ดังนี้ 1. แข้งลำเทียน ถือเป็นแข้ง ไก่ชนไทยสามัคคี ที่สวยที่สุด โดยรูปร่างลักษณะของแข้งจะคล้ายเล่มเทียนบูชาพระ ส่วนล่างของแข้งหรือบริเวณข้อเท้าจะโตกว่าส่วนบนที่ใต้ข้อขา เกล็ดเรียบ ไม่เหลี่ยม ไม่แหลม ไม่คม ผิวแข้งกลมกลึง ถือเป็นแข้งที่ตีไก่ได้เจ็บ แรง หนัก 2. แข้งบัวไหวหรือแข้งขุนนาง ลักษณะของแข้งจะเรียวยาวแบบนิ้วคน แข้งดี กล้ามเนื้อเมื่อสัมผัสจะนิ่มเหมือนนิ้วคน แข้งสวย เดือยโยกอ่อนไหว ผิวแข้งเรียบ ตีไก่ได้เจ็บปวด 3. แข้งกระบองเพชรหรือกระบองยักษ์ แข้งมีลักษณะกลม เกล็ดเรียบ ข้อขาเล็ก แต่ข้อเท้าใหญ่ เป็นกำไลทั้งแข้ง โดยกำไรจะแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ กำไลตรงหรือเรียกว่านกเอี้ยง และ กำไลเฉียงหรือเรียกว่ากระบอกยักษ์ 4. แข้งลำหวาย มีลักษณะแข้งคล้ายกับลำหวาย ลักษณะท่อนบนใหญ่ ท่อนล่างเล็ก เหมือนแข้งลำเทียน แต่แตกต่างกันตรงที่ผิวแข้งจะมีเหลี่ยมเล็กน้อยตามแนวเกล็ด ผิวเกล็ดจะเผยอออกมาเล็กน้อย ตีไก่เจ็บ ถือเป็นแข้งที่มีความสวยงามพอๆกับแข้งลำเทียน 5. แข้งไม้ดัดหรือแข้งคัด ลักษณะแข้งคล้ายไม้คมแฝก ไม้ดัด ด้านข้างของแข้งจะเป็นเหลี่ยมเป็นมุม ลักษณะแข้งมีความโตเสมอกันทรงเหลี่ยม ผิวแข้งขรุขระไม่ราบเรียบ เกล็ดซ้อนเผยอออกมาจากแข้ง แข้งลักษณะไม้ดัดนี้เป็นแข้งที่สวยรองจากแข้งลำหวาย ตีไก่เจ็บ ลักษณะแข้งทั้ง 5 ที่กล่าวมาเป็นลักษณะแข้งที่ดี สำหรับผู้ที่เพิ่งเล่น ไก่ชนไทยสามัคคี สามารถนำเอาความรู้ดังกล่าวที่ให้มาเพื่อคัดเลือกไก่น้อยหรือเลือกซื้อ ไก่ชนไทยสามัคคี จากฟาร์มไก่ชนไทยต่างๆได้ โดยลักษณะไก่ที่ดีนั้นมีการดูนอกเหนือจากลักษณะแข้งประกอบด้วย คือ ลักษณะเกล็ดและลักษณะกำไรเพื่อประกอบ รวมถึงองค์ประกอบด้านโครงสร้างของไก่ , นิสัยไก่ , กล้ามเนื้อไก่ เมื่อสามารถเลือกเฟ้นหาไก่ชนไทยสามัคคีได้ตามลักษณะดีครบทุกองค์ประกอบ ก็จะต้องมาเน้นในเรื่องของการฝึกไก่ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ฝึกการล่อตีเพื่อเพิ่มลีลาการตีไก่ ฝึกสายตาของไก่ให้มีความเร็ว ว่องไว สามารถหลบการตีจากคู่ต่อสู้ได้ โดยทั้งนี้ควรเลือกไก่ที่มีลักษณะดีเพื่อให้ไก่มีพื้นฐานที่ดีเพื่อจะฝึกไก่ให้เป็น ไก่ชนไทยสามัคคี ที่เป็นไก่สุดยอดฝีมือต่อไป