เทคนิคการฟักลูก ไก่ชนเงินล้าน|th

เทคนิคการฟักลูก ไก่ชนเงินล้าน
[ 12-01-2016 ]
เทคนิคการฟักลูก ไก่ชนเงินล้าน

ตามสัญชาตญาณของไก่พื้นบ้าน หลังจากที่แม่ไก่ฟักลูกไก่ออกมาก็จะเริ่มทำหน้าที่แม่ ไก่ชนเงินล้าน ด้วยการหาอาหารและปกป้องภัยอันตรายต่าง ๆ ให้ลูก ไก่ชนเงินล้าน  จนกระทั่งลูกไก่จะมีอายุราว ๆ 6 – 10 สัปดาห์ แม่ไก่ถึงจะเริ่มปล่อยให้ลูกไก่หาอาหารกินเองอย่างอิสระ อย่างไรก็ดี ข้อเสียของการดูแลลูก ไก่ชนเงินล้าน ของแม่ไก่ก็คือ ในช่วงเวลานั้นแม่ไก่จะชะลอการให้ไข่ ซึ่งเท่ากับว่าการออกไข่ในชุดถัดไปช้าลงและส่งผลให้จำนวนลูก ไก่ชนเงินล้าน ที่แม่ไก่จะฟักได้ในแต่ละปีมีจำนวนลดน้อยลงไปด้วย ดังนั้น แนวทางแก้ไขที่จะช่วยให้ผู้เลี้ยงสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ควรเริ่มต้นจากการแยกลูกไก่ออกจากแม่ไก่และนำมากกในคอกไก่แทน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3 – 5 สัปดาห์ ยกเว้นฤดูร้อนก็จะใช้เวลากกเพียง 3 สัปดาห์เท่านั้น โดยเทคนิคการกกลูกไก่อาศัยหลักให้ความอบอุ่นแก่ลูกไก่เป็นสำคัญ ผู้เลี้ยงจึงสามารถเลือกใช้หลอดไฟฟ้า, เตาถ่าน หรือลวดร้อนมาให้ความอบอุ่นกับลูกไก่แทนใต้ปีกของแม่ไก่ตามธรรมชาติ ทั้งนี้ อุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ ที่ต้องเตรียมมีรายละเอียดดังนี้

  • หลอดไฟฟ้าผู้เลี้ยงสามารถเลือกใช้หลอดไฟขนาด 100 วัตต์พร้อมฝาครอบ 1 ชุดมาใช้ให้ความอบอุ่นลูกไก่ได้ไม่น้อยกว่า 10 – 50 ตัว สำหรับละแวกบ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ผู้เลี้ยงสามารถใช้เตาถ่านที่มีความร้อนมาวางไว้ตรงกลางระหว่างแผงกั้นกกลูกไก่ จากนั้นจึงค่อยใช้แผ่นสังกะสีมาปิดล้อมโดยรอบเตาถ่านอีกชั้นหนึ่ง เพื่อกันไม่ให้ลูกไก่กระโดดลงไป หรือ เดินชนเตาถ่านได้
  • แผงกั้นเพื่อกกลูก ไก่ชนเงินล้านผู้เลี้ยงสามารถเลือกใช้แผงกั้นกกลูกไก่ที่ทำมาจากไม้ไผ่ หรือ วัสดุประเภทอื่นที่สามารถกั้นได้มั่นคงและลูกไก่ไม่สามารถลอดเดินผ่านออกไปได้ ประโยชน์ของแผงกั้นกกลูกไก่ ไม่เพียงช่วยจำกัดให้ลูกไก่อยู่ในที่ ๆ มีความอบอุ่นและมีอาหารพร้อมสำหนรับลูกไก่เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ลูกไก่แรกเกิดที่ยังไม่รู้ว่าบริเวณไหนอุ่น สามารถได้รับความอบอุ่นได้ทั่วถึงตลอดเวลาอีกด้วย ดังนั้น หากผู้เลี้ยงไม่ใช้แผงกั้นกก ลูกไก่ก็อาจจะพลัดหลงเดินออกไปตามมุมคอกไก่ซึ่งความอบอุ่นไม่เพียงพอ
  • ม่านกั้นคอกไก่อุปกรณ์นี้มีไว้เพื่อช่วยกันลมและละอองฝนที่อาจจะผ่านเข้ามาภายในคอกไก่ระยะกกได้ โดยม่านกั้นคอกไก่สามารถผลิตขึ้นมาจากวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกหรือกระสอบปุ๋ยเก่า แต่ผู้เลี้ยงต้องนำมาล้างทำความสะอาดให้แห้งก่อนนำไปใช้ทำม่าน
  • วัสดุรองพื้นคอกไก่ผู้เลี้ยงสามารถเลือกใช้วัสดุรองพื้นคอกไก่ที่หาใช้ได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็นฟางข้าวแห้ง, แกลบ หรือจะเป็นขี้เลื่อยมาใช้ปู แต่ควรหั่นเป็นท่อน ๆ และให้มีความยาวพอดี