เลือกประเทศที่คุณต้องการ ในการให้บริการสด
register register
best
ลืมรหัสผ่าน ?
 

Welcome to th.ucw88.com.
 
โรคไข้หวัดนกในไก่ชนเงินล้าน
[ 15-01-2016 ]
โรคไข้หวัดนกในไก่ชนเงินล้าน

ฟังหัวข้อเรื่องแล้วก็อาจจะรู้ขยาดกันไม่น้อยสำหรับข่าวการระบาดไข้หวัดนกเมื่อหลายปีมาก่อน โดยในครั้งนั้นทำให้ฟาร์ม ไก่ชนล้าน หลายต่อหลายฟาร์มเรียกว่าหมดตัวกันเป็นแถบๆเพราะ ไก่ชนเงินล้าน ในฟาร์มโดนเล่นงานด้วยไวรัสตัวดังกล่าว …

โรคไข้หวัดนกหรือ Avian Influenza เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อในสัตว์ปีก โดยมีเชื้อไวรัสAvian Influenza Virus Type A ในตระกูล Orthomyxoviridaeเป็นไวรัสที่มีเปลือกหุ้ม มี Surface Antigens ที่สำคัญ คือ hemagglutinin(H) 15 ชนิด และ neuraminidase(N) 9 ชนิด

แหล่งที่มาของไวรัส  ในสัตว์ปีกทุกชนิดมีความไวต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ดังนั้น การอพยพของนกต่างๆ ในการย้ายถิ่นฐานเพื่อหาอาหารตามฤดูกาล เป็นแหล่งที่มาของไวรัสไข้หวัดนกเนื่องจากนกที่ทำการอพยพนั้นนำไวรัสเข้ามาด้วย เช่น นกชายทะเล , นกป่า , ห่าน , นกนางนวล เป็นต้น ดังนั้นผู้ที่เลี้ยง ไก่ชนล้านนา ควรจะเลี้ยงไก่ในระบบปิด ล้างทำความสะอาดภาชนะที่ใส่น้ำและอาหารให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อให้ ไก่ชนเงินล้าน มีภูมิต้านทานสูงต่อทุกโรคที่อาจเกิดการระบาดได้อย่างโรคไข้หวัดนก

อาการของโรคไข้หวัดนก วิธีการสังเกตว่า ไก่ชนล้าน ของคุณนั้นเป็นโรคไข้หวัดนกหรือไม่ ในช่วงระยะแรกเริ่มที่มีการติดเชื้อ สัตว์จะไม่แสดงอการป่วยใดๆ แต่เมื่อระยะเวลาติดเชื้อที่ 10 -14 วันแล้วจึงจะมีอาการของโรคแสดงออกมา โดย  ไก่ชนล้านนา ที่ติดโรคไข้หวัดนกจะมีอาการดังต่อไปนี้

  • กินอาหารลดลง
  • มีอาการไอ จาม ขนร่วง มีไข้ หน้าบวม ท้องเสีย ซึม

ทั้งนี้ ไก่ชนเงินล้าน ที่มีติดเชื้อไข้หวัดนกที่มีอาการติดเชื้ออย่างรุนแรง อาจจะก่อให้เกิดการตายอย่างกะทันหัน มีอัตราการตายสูงถึง 100%

การติดต่อของโรคไข้หวัดนก สามารถติดต่อได้จาก

  1. การติดเชื้อโดยการสัมผัสกับสิ่งปนเปื้อนเชื้อโรค เช่น มูลนกเป็นแหล่งของเชื้อไข้หวัดนกที่ควบคุมได้ยาก โดยไวรัสที่มากับมูลนกจะสามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานถึง 105 วัน หรือราว 3 เดือนเลยทีเดียว และไวรัสสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ดีขึ้นในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง มีอุณหภูมิต่ำ(ในฤดูหนาวหรือประเทศในเขตหนาว)
  2. การติดต่อจากการสัมผัสกับอุจจาระโดยตรง การติดต่อนี้เป็นการติดต่อจากนกสู่นกด้วยกัน โดยนกป่าที่มีเชื้อไวรัสไข้หวัดนกจะเป็นตัวพาหะนำเอาอุจจาระที่ติดเชื้อไปยังฟาร์ม ไก่ชนล้าน ที่มีการเลี้ยงแบบระบบเปิดได้
  3. การติดเชื้อจากการหายใจ สามารถติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกได้หากทำการสูดเอาสิ่งคัดหลั่งของนกที่ป่วยเข้าไป
  4. เชื้อไวรัสไข้หวัดนก สามารถพบเจอได้ที่เปลือกไข่ชั้นในและชั้นนอก แต่ยังไม่พบรายงานว่ามีการติดเชื้อระหว่างแม่ถึงลูกทางไข่

 

การติดเชื้อไข้หวัดนกในฟาร์มไก่ชนเงินล้านเป็นเรื่องที่น่ากลัวและเจ้าของฟาร์มพึงระวัง จึงควรหาวิธีการป้องกันด้วยการทำความสะอาดพื้นที่ภายในฟาร์มให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่ปล่อยให้พื้นที่มีความชื้นสูง ควรเลือกพื้นที่ที่แสงแดดส่องถึงเพื่อเป็นที่ตั้งฟาร์มและควรเลี้ยง  ไก่ชนล้านนา ในระบบปิด จะเป็นการป้องกันเชื้อโรคไข้หวัดนกเบื้องต้นให้กับฟาร์ม ไก่ชนเงินล้าน