สาเหตุใดจึงไม่สามารถเล่น ออนไลน์ เกมส์ ในขณะที่ใจยังไม่พร้อม|th

สาเหตุใดจึงไม่สามารถเล่น ออนไลน์ เกมส์ ในขณะที่ใจยังไม่พร้อม
[ 12-11-2016 ]
สาเหตุใดจึงไม่สามารถเล่น ออนไลน์ เกมส์ ในขณะที่ใจยังไม่พร้อม

     ในการเล่นเกมส์ออนไลน์เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายความเครียดนั้น เชื่อว่าผู้เล่นเกมหลายๆคนที่ได้เล่นเกมส์นี้มักจะรู้สึกดีในช่วงระยะเวลาที่ผู้เล่นได้เล่นเกมส์อย่างแน่นอน ซึ่งถึงอย่างไรการมีผู้รู้ออกมาตักเตือนว่าการเล่นเกมส์แบบออนไลน์นั้น ผู้เล่นต้องอยู่ในสภาพจิตใจที่พร้อมมากที่สุด เพราะการเล่นด้วยสภาพจิตใจที่พร้อมจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการเล่นเกมส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนก่อให้เกิดเป็นความสนุกสนานในขณะที่เล่นได้มากขึ้นอีกหลายเท่า ในทางตรงข้ามหากผู้ที่เล่นเกมส์ไม่ได้คำนึงถึงสภาพจิตใจของตนเองเสียก่อน ในท้ายที่สุดก็จะกลายเป็นผู้เล่นเกมส์ที่ล้มเหลว จนนำไปสู่ความไม่ต้องการเล่นเกมส์อีก เพราะการเล่นเกมส์นั้นเป็นสิ่งที่ยากพอควรหากไม่ตั้งใจให้ดี ทั้งนี้ควรดูสาเหตุกันให้ดีว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ควรเล่น  ออนไลน์ เกมส์ ในขณะที่ยังไม่พร้อม


     เพราะสิทธิ์แพ้ชนะในเกมส์ออนไลน์ที่ง่ายไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่อย่างใด หากว่าผู้เล่นเกมส์แบบออนไลน์อยู่ในสภาพจิตใจไม่พร้อมแล้วเล่นแพ้ เพราะการเล่นเกมส์แบบออนไลน์จำเป็นต้องอาศัยสมาธิและการตัดสินใจเป็นสำคัญนั่นเอง บางคนที่ละเลยสิ่งต่างๆนี้ไป ซึ่งมักมองข้ามเพราะคิดว่าเรื่องของสภาพจิตใจจะเป็นอย่างไรก็สามารถเล่นได้ แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ การเล่นเกมส์แบบออนไลน์สำหรับบางคนถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการตัดสินใจ หากตัดสินใจไม่ได้ก็จะส่งผลให้กลายเป็นผู้ที่ไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องต่างๆเลย จนทำให้พ่ายแพ้ในเกมส์แบบออนไลน์ได้ ทางออกที่ดีของผู้ที่เล่นเกมส์แล้วแพ้ สิ่งแรกที่ต้องทำคือดูว่าการเล่นเกมส์ของตนเองมีจุดบอดอย่างไร และพยายามแก้ไขในเรื่องนั้น หากยังมีสภาพจิตใจที่ไม่พร้อมก็ให้เตรียมจิตใจให้เข้มแข็งก่อนเริ่มเล่นเกมส์แบบออนไลน์ เพื่อเกิดความคุ้มค่าให้มากที่สุด


     สภาพจิตใจที่ไม่พร้อมนั้นเป็นอย่างไร สภาพจิตใจที่ไม่พร้อมกับความเครียดที่เป็นสิ่งที่เหมือนเงาตามตัว ผู้เล่นบางคนมีภาระหน้าที่ทางการงาน บางคนก็มีภาระครอบครัว สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลบั่นทอนจิตใจให้อ่อนล้าลงมากพอควร แทนที่จะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย แต่กลับทำให้จิตใจยิ่งอ่อนล้าลงเป็นอย่างมาก ดังนั้นสิ่งที่ผู้เล่นควรทำมากที่สุดคือการปรับสภาพของจิตใจ ความเครียดที่เกิดหากยิ่งถือเอาไว้ก็ยิ่งเจ็บ แต่หากปล่อยออกไปก็จะช่วยให้รู้สึกปลงตกและปล่อยวาง พร้อมทำความเข้าใจว่าผู้เล่นเป็นเพียงส่วนเล็กๆของเรื่องที่ยิ่งใหญ่ และไม่มีสิ่งใดมาทำให้รู้สึกเจ็บปวดได้หากว่าตัวเองไม่ทำร้ายจิตใจของตัวเองด้วยการย้ำคิดย้ำทำซ้ำๆอีก ดังนั้นการเล่นเกมส์แบบออนไลน์จึงควรเลือกเล่นในเวลาที่มีความพร้อมมากที่สุด